Exportació

  Puerto de salida   Puerto de llegada   Punto de entrega final

A LA FÀBRICA

[ EXW ]

Exportar es vendre a l'estranger. Aquí comença l'expedició. D'acord amb la data de sortida del vaixell o l'avió, recollirem la mercaderia del teu magatzem per transportar-la al port de sortida. Un cop dins del port descarregarem la mercaderia en el recinte duaner per tal de tramitar en la duana el despatx d'exportació

*FCL / LCL
Des d'un volum reduït fins a un contenidor complert podem transportar el que tu vulguis.

SEGASA - SOCIEDAD EUROPEA DE GESTIÓN ADUANERA, S.A. Av. José Roca Suárez Llanos, 45, ESC 1, 1º 2ª 08329 Teià (Barcelona) SPAIN Tel: +34 93 343 58 58 Fax: +34 93 396 93 64

© Copyright. SEGASA - SOCIEDAD EUROPEA DE GESTIÓN ADUANERA, S.A. All rights reserved 2021